جزئیات خبر


با حکم مدیرعامل سازمان اقتصادی رضوی:

سرپرست جدید شرکت داروسازی ثامن منصوب شد

سرپرست جدید شرکت داروسازی ثامن منصوب شد
1396/5/19

مدیرعامل جدید شرکت داروسازی ثامن با حکم مدیرعامل سازمان اقتصادی رضوی منصوب شد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان اقتصادی رضوی، با توجه به اختیارات هیأت مدیره سازمان اقتصادی رضوی در اساسنامه مصوب این سازمان و با توجه به تعهد و تخصص دکتر جلیل توکل افشاری، وی به عنوان سرپرست جدید شرکت داروسازی ثامن منصوب شد.
بر اساس این گزارش، در بخشی از این حکم این طور آمده است: «شایسته است ضمن هماهنگی کامل با سازمان اقتصادی رضوی و تعامل کامل با بقیه اعضاء در راستای اساسنامه شرکت و وفق قانون تجارت امور محوله را پیگیری نمایید».
این پزشک متخصص ایمونولوژی در کارنامه کاری خود عضویت در هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، حضور در دوره انترشیپ علوم آزمایشگاهی بالینی در بیمارستان مموریال بیکرسفیلد در کالیفرنیای آمریکا، دکتری حرفه‌ای در رشته علوم آزمایشگاهی بالینی از دانشگاه کالیفرنیای سانفرانسیسکو، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، رئیس مرکز تحقیقات ایمونولوژی و نیز سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی ایمونوژنتیک و کشت سلولی را دارد.
 151-96

نظر شما