جزئیات خبر


از سوی ریاست هیات مدیره سازمان اقتصادی رضوی صورت گرفت؛

انتصاب محمد صادق مهدوی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت دارو سازی ثامن

انتصاب محمد صادق مهدوی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت دارو سازی ثامن
1396/6/22

با حکم ریاست هیئت مدیره سازمان اقتصادی رضوی ،محمد صادق مهدوی  به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت داروسازی ثامن منصوب گردید. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان اقتصادی رضوی در بخشی از متن این حکم آمده ؛شایسته است ضمن هماهنگی کامل با سازمان اقتصادی رضوی و تعامل کامل با بقیه اعضاء در راستای اساسنامه شرکت وفق قانون تجارت امور محوله را پیگیری نمایید .
233-96

نظر شما